S.O.S. Tinc una hèrnia ! 

Quan un dia el metge et diu “A la ressonància es veu que tens una hèrnia discal”, sembla que el món et cau a sobre i et vénen al cap frases com “em faig gran” o “ja no podré fer més esport”..  

Res més lluny de la realitat!  

PrimerNo et fas gran, hi ha un % elevat de persones amb menys de 40 anys que tenen una hèrnia i, segon: És cert que depèn de l’esport que practiquis o de la intensitat del mateix,no puguis fer dterminades coses, però parlant de forma general, podràs tornar a fer esport! 

  • Anatomia: 

La columna vertebral està formada per una sèrie d’ossos anomenats vertebres, i n’hi ha 33 en total. 7 vèrtebres a la regió cervical, 12 a la regió toràcica, 5 vèrtebres a la regió lumbar, 5 vèrtebres a la regió sacre (fusionades 1-5) i 4 vèrtebres a la regió coccigea (també fusionades 1-4).

cuida't fisioterapia

cuida't fisioterapia

Les vèrtebres es troben unides entre sí per lligaments i al mig d’elles trobem el famós disc intervertebral. La seva
funció 
principal és la d‘esmorteir i distribuir les càrregues que rep el cos, estabilitzant a la vegada el moviment de les vèrtebres.

Aquest disc està format per un anell fibrós extern que rodeja a un nucli polpós central, es tracta d’una gelatina transparent formada per un 88% d’aigua. 

  • Fisiopatologia:

Normalment la lesió del disc intervertebral es produeix per moviments repetitius de flexió o de rotació del tronc. Llavors, es pot produir un esquinçament en l’anell fibrós,  (les fibres es trenquen) i a través d’ell pot sortir el material del nucli polpós . Després d’un temps, aquest material pot arribar al canal vertebral o al forat intervetebral i pressionar les arre
ls nervioses.
 

Per aclarir, hauríem de distingir dos termes que a vegades es confonen:

cuida't fisioterapia

– Protusió discal: Enucli polpós es mou deforma permanent contra l’anell fibróssense arribar a sortir. 

–  Hernia discal pròpiamentÉs quan l’anell arriba a trencar-se i part del nucli surt.

  • Senyals i símptomes: 

Dolor acompanyat de formigueig cap a les extremitats (braç en el cas d’una hèrnia cervical i cama si es tracta d’una hèrnia a nivell lumbar). Podria ser cap als dos braços/cames o només cap a una extremitat, que és el més normal. 

El dolor creix amb maniobres que fan augmentar la pressió intraabdominal (tossir, esternudar, anar al bany) i també estant assegut 

Contractura muscular paravertebral i disminució de l’amplitud de moviments de la columna.  

  • Tractament: 

Parlarem d’una manera molt genèrica, ja que existeixen moltes maneres d‘abordar aquesta patologia. Donaria per un altre blog, no us preocupeu que ja el farem! 

– Tractament mèdic amb repòs i AINES (antiinflamatoris no esteroideos). 

– Tractament de fisioteràpia: basat en disminuir el dolor i disminuir l’inflamació de la zona per una banda, amb electroteràpia analgèsica i ultrasons; i per altra banda, normalitzar la mobilitat de la columna vertebral, ajudar a descomprimir el disc i alliberar el nervi, amb tècniques de teràpia manual, punció seca i la mobilització neural. 

– Tractament osteopàticamb tècniques orientades a normalitzar la columna i reequilibrar el cos de manera global, no només centrant-se en la zona afectada. Utilitzant tècniques que poden anar des dels famosos ajustos articulars (també coneguts com tècniques d’alta velocitat o trust) fins a tècniques viscerals o cranials. 

– Tractament de tonificació muscular: com a part final és imprescindible la realització d’exercicis de estabilització de la columna. Si es tracta d’una hernia a nivell lumbar, s’haurien de realitzar exercicis de CORE (exercicis específics per augmentar l’estabilitzat de la zona lumbo-pèlvica). 

VINE I CUIDA’T !

Bibliografia: 

  1. Anatomia para estudiantes. GRAY. Ed. Elsevier 

  1. Fisiologia articular. KAPANDJI. Ed. Panamericana 

  1. Tratado de osteopatia. François Ricard i Jean-Luc Sallé. Ed. Medostos. 

  1. Lesiones de lligamentostendonescartílagos y músculos. James CYRIAX. Ed. Marbán  

  1. Patologia médica para fisioterapeutes. GOODMAN i SNYDER. Ed. McGraw Hill