Que és una lumbàlgia?

Lumbàlgia: dolor fort o sord a la zona lumbar. Es pot referir també rigidesa a l’esquena, disminució de moviment a la zona lumbar i dificultat per estar dret.

Primer de tot hem de fer un petit recordatori de l’anatomia d’aquesta regió:

Tenim la columna lumbar (formada per 5 grans vèrtebres i els disc intervertebrals) , els músculs paravertebrals (rotadors, intertransversos , interespinosos, multífids i iliocostal lumbar) i els músculs quadrat lumbar i psoes major, menor, i ilíac. Veure també anatomia regió posterior de l’abdomen.

123

Paravertebrals                                  Quadrat lumbar                           Psoes

Tipus/causes  de lumbàlgia:

  • Lumbàlgia mecànica o inespecífica: en el 90% dels casos.

El dolor empitjora amb el moviment i millora amb el repòs. També es relaciona amb les postures mantingudes: empitjora estan molt estona assegut o de peu, i pot millorar al caminar una mica.

Trobem també rigidesa al matí i el dolor millora quan ens aixequem del llit.

El dolor lumbar es degut a contractures musculars, escoliosis, artrosis, síndrome facetaria, disfunció vertebral..

  • Lumbàlgia per altres trastorns: dins d’aquest grup trobaríem lumbàlgies provocades per factures vertebrals, tumors o malalties inflamatòries com la Espondilitis Anquilosant (procés reumàtic inflamatori que afecta en primer lloc a les articulacions vertebrals i les sacroilíaques, i posteriorment afectar a articulacions perifèriques com turmells, canells..).

El diagnòstic d’aquestes lumbàlgies  es fa amb les dades recollides a la història clínica i l’exploració física del pacient.