Otitis i osteopatia pediàtrica 

El 90% dels nens pot presentar al menys un episodi d’otitis mitjana aguda abans dels 5 anys, així que des de Cuida’t hem pensat que era un tema força interesant per parlar i poder oferir una mica d’ajut.

Anatomia

L’oïda està formada per 3 parts: oïda externa, oïda mitja i oïda interna.

L’oïda mitja, que és la que ens interessa, està localitzada a la porció petrosa de l’os temporal. Limitat per la part externa per la membrana timpànica (connecta amb l’oïda externa) i per l’interna comunica amb la faringe (gràcies a la trompa faringotimpànica o trompa d’Eustaqui).

Cuida't fisioteràpia

Fisiopatologia

L’otitis mitjana aguda és una patologia inflamatòria de la mucosa que es caracteritza per presentar acumulació de líquid purulent en la cavitat de l’orella mitjana i sortida espontània a l’exterior.

La causa principal de les alteracions del drenatge de l’oïda és la disfunció en el mecanisme d’obertura tubàrica. Com ja hem vist, la trompa d’Eustaqui connecta l’oïda mitja amb la nasofaringe, i equilibra les pressions entre l’oïda i el medi ambient.

El crani d’un bebè és estructuralment diferent al de l’adult. La seva trompa d’Eustaqui és més curta i està més horitzontal, això fa que sigui més fàcilment col·lapsada. A mida que ens fem adults, la trompa es verticalitza i s’allarga, millorant la seva eficàcia en el drenatge.

Aquest canvi és degut a un desenvolupament de la mastoides i la homonimització del crani (s’horitzontalitza la base del crani, s’expandeix la cara i apareix la lordosis cervical).

Encara que hi ha una programació genètica pel desenvolupament de la trompa d’Eustaqui, hi ha informacions com el tipus de lactància, la postura i disfuncions orofacials i/o viscerals, que condicionen el seu correcte desenvolupament, fent que sigui més o menys col·lapsada, o més o menys eficaç a l’hora de drenar les secrecions, predisposant així a l’aparició de l’otitis mitjana.

Cuida't fisioteràpia

Tractament osteopàtic 

L’osteopatia pediàtrica pot actuar sobre alguns dels factors a tenir en compte en l’otitis, el que cerca és una disminució en la formació de secrecions i ajudar a millorar el drenatge d’aquestes. Tot això s’aconsegueix mitjançant tècniques que ajuden a:

– Afavorir a la verticalització de la trompa d’Eustaqui, influint sobre la rotació positiva de l’os temporal i el procés d’hominització del crani.

– Ajudar al bon desenvolupament de la mastoides.

– Treballar sobre la musculatura de la trompa que permet l’obertura i el tancament, i també sobre els nervis que actuen en aquest nivell.

– Disminuir el reflexa viscerosomàtic que provoca una hipersecreció mucosa a tot el tracte respiratori.

– Potenciar el sistema inmunològic.

– Detectar problemes funcionals i aconsellar als pares (xumet, biberó..)

VINE I CUIDA’T!