Seleccionar página

FISIOTERAPIA

“La fisioteràpia és una branca de la Salut que ofereix una alternativa terapeutica no farmacològica que, en molts casos, ajuda a millorar tot tipus de dolències, tant agudes com cròniques.”

 • Com funciona una sessió:

De forma individual realitzem una breu entrevista sobre el problema i els antecedents mèdics rellevants (historia clínica). Fem preguntes sobre el problema, quan va començar, factors que
l’empitjoren, etc. També ens interessen el tipus de feina i d’altres activitats físiques que es
realitzen, per poder fernos una idea més global de la problemàtica. Després, fem l’ exploració per poder arribar a un diagnòstic de fisioterapia, i així planificar el tractament oportú.

 • Quines tècniques utilitzem?

Hi ha un ampli ventall de tècniques que podem utilitzar durant una sessió de fisioteràpia: ultrasò, corrents antiàlgiques, massatge, estiraments, mobilitzacions manuals, punció seca, kinesiotapping, reentrenament a l’esforç, pauta de exercicis… Tot de forma personalitzada, a mida.

“Un buen profesional no trata una enfermedad, sino a la persona que la padece”
Moshé M.  
Médico y Filósofo MedievalCuida't fisioteràpia

:La fisioteràpia del sòl pelvià és la branca de la fisioteràpia encarregada d’evitar o tractar les disfuncions que afecten la musculatura del sòl pèlvic. És especialment recomanable en el pre i en el postpart, a la menopausia o quan es fa una pràctica continuada d’esports d’impacte.

Els símptomes provocats per aquestes disfuncions afecten d’una manera molt important la qualitat de vida de les persones que els pateixen.

 • Com funciona una sessió:

Realitzem una valoració personalitzada de cada problema, per intentar trobar la causa i la solució  més adequada. L’avaluació es fa tant a nivell local com global, centrant-nos en la zona pèlvica i en les estructures que la componen (ossos, músculs, lligaments i vísceres).

 • Quines tècniques utilitzem?

Durant la sessió utilitzem aparatologia com el biofeedback (aparell que ajuda a aprendre a contraure de manera voluntària la musculatura del sol pelvià), l’electroestimulació (busquem un augment del to muscular), exercicis de gimnàstica abdominal hipopressiva (exercicis actius dirigits a potenciar el sol pèlvic), tècniques miofascials i teràpia manual.

Aclarir-vos que el tractament és totalment indolor i no té efectes secundaris ni complicacions.

 • Què podem tractar:
  • Incontinència anal.
  • Restrenyiment crònic. És molt important com a prevenció del debilitament a la llarga del sòl pelvià.
  • Prolapse visceral
  • Disfuncions sexuals, causades per cicatrius o lesions quirúrgiques.
  • Incontinènca urinària

Sobre Incontinència urinària:

Hi ha tres tipus d’incontinència urinària: incontinència urinària d’esforç, incontinència urinària d’urgència i incontinència urinària mixta.

 • Incontinència urinària d’esforç: Pèrdua d’orina durant les activitats físiques, quan es tus o s’esternuda. S’observa principalment en el postpart i a la menopausa.
 • Incontinència urinària d’urgència: És deguda a una hiperactivitat de la bufeta, i provoca fuga urinària involuntària acompanyada d’urgència miccional.
 • Incontinència urinària mixta: És l’associació d’una i l’altra incontinència, en diferents proporcions.

Vols fer un senzill test per veure com afecta l’incontinència urinaria a la teva vida?

Test incontinència urinària

La fisioteràpia esportiva és una especialització que va dirigida a totes aquelles persones que practiquen una activitat esportiva de forma regular, ja sigui en una modalitat bàsica, amateur, d’èlit i/o esport/salut.

La prevenció permet estar alerta per evitar al màxim tots els factors que poguessin fer aparèixer lesions produïdes per la pràctica esportiva general i les pròpies de cada esport en particular, lesions associades i/o seqüèles de la lesió primària i les seves possibles recidives.

En la recuperació tractem les lesions produïdes, les associades i les recidives que poguessin sorgir, procurant adaptar l’esportista cap a la seva pràctica amb rapidesa i efectivitat…

No deixem de banda la readaptació, un cop finalitzada la recuperació. Posem tots els coneixements i mitjans per aconseguir que l’esportista reprengui la seva pràctica en les condicions físiques més adequades i de la forma més semblant possible a les que presentava abans de la seva lesió.

Cuida't fisioteràpia

Fisioteràpia i osteopatia a Barcelona

93 5163902 / 610 423 975

info@cuidatfisioterapia.com

Carrer de la Indústria, 45 Barcelona, 08025