Otitis i osteopatia pediàtrica

Otitis i osteopatia pediàtrica  El 90% dels nens pot presentar al menys un episodi d’otitis mitjana aguda abans dels 5 anys, així que des de Cuida’t hem pensat que era un tema força interesant per parlar i poder oferir una mica d’ajut. Anatomia L’oïda està formada per...

Les 5 lesions més típiques dels corredors

Les 5 lesions més típiques dels corredors  Córrer provoca un gran impacte a nivell articular i té una gran exigència a nivell muscular. Degut a això no és estrany que tingui un gran nombre de patologies associades. Us deixem un recull de les cinc més comunes: Síndrome...