Regió posterior de l’abdomen

La zona posterior de l’abdomen és una regió complexa anatòmicament. Està formada per vertebres lumbars, ossos pelvians, músculs de la paret posterior abdominal i el diafragma.

 cuida't fisioterapia

– Ossos:

Vèrtebres lumbars i sacre: tenim 5 vèrtebres lumbars de gran mida, amb els seus discos intervertebrals; i 5 vèrtebres sacres fusionades en un únic ós, el sacre.

La zona posterior de l’abdomen és una regió complexa anatòmicament. Està formada per vertebres lumbars, ossos pelvians, músculs de la paret posterior abdominal i el diafragma.

cuidatfisioterapia

Ossos de la pelvis: Està formada per 2 ossos ilíacs, un a cada banda el sacre i s’articulen amb ell gràcies a les articulacions sacroilíaques.

The-Parts-of-the-Pelvic-Girdle-Hip-Bones-Sacrum-and-Coccyx

Costelles: les costelles 11 i 12 formen el marc ossi superior de la zona lumbo pelviana. Aquestes costelles es diferencien de la resta perquè no s’articulen amb l’estern i davant d’elles es localitzen els ronyons.

 – Músculs:

Psoes major: va de l’última vèrtebra toràcica (T12) i de les 5 vèrtebres lumbars (L1-L5) a inserir-se al trocànter menor del fèmur, passant pel lligament inguinal.

Psoes menor: es troba sobre la superfície del psoes major. Va de les vèrtebres T12 i L1 a inserir-se a la línia pectina i a l’eminència ili púbica.

Quadrat lumbar: Aquest múscul es troba entre les últimes costelles i la cresta ilíaca. Va de L5 i la cresta ilíaca a inserir-se a les vertebres lumbars de la 1 a la 4 (L1-L4) i a l’última costella.

Ilíac: Va de la fosa ilíaca i es dirigeix inferiorment, unint-se al psoes major, al trocànter menor del fèmur. La unió d’aquests dos músculs quan passen per la zona inguinal fa que es coneguin com múscul ilipsoes.cuida't fisioterapia

Diafragma

És el límit superior de la regió posterior de l’abdomen, a la zona lumbo pelviana. Separa la cavitat toràcica de l’abdominal i té una part central tendinosa on s’insereixen les fibres musculars disposades en cercles.

Està anclat a les vèrtebres lumbars pel que es coneix amb el nom de pilars:

Pilar dret: És més llarg i ample, s’insereix als cossos de L1 a L3.

Pilar esquerre: S’insereix als cossos vertebrals de L1 i L2

 Structure-of-the-Diaphragm

VINE I CUIDA’T